Rozliczenia z US, ZUS, GUS

Rozliczenia z US, ZUS, GUS w tym np. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, VAT-R, ZFA, SP

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługę prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej, również w zakresie wymiany niezbędnych informacji, dokumentacji czy deklaracji z jednostkami zewnętrznymi: US, ZUS, GUS. W skład oferowanych przez nas usług wchodzą m.in.:

- w przypadku prowadzenia działalności opartej na ryczałcie zewidencjonowanym – prowadzenie wymaganych prawnie ewidencji dla rozliczeń z podatkiem dochodowym oraz VAT, a także rozliczenia z US, ZUS oraz GUS,

- w przypadku przedsiębiorstwa opartego na podatkowej księdze przychodów i rozchodów – prowadzenie wymaganych prawnie ewidencji rozliczeń z podatkiem dochodowym i VAT, a także rozliczenia z US, ZUS oraz GUS,

- w przypadku działalności gospodarczej opartej na pełnej księgowości, prowadzonej zgodnie z Ustawą o rachunkowości – prowadzenie wymaganych ewidencji dla rozliczeń z podatkiem dochodowym oraz VAT, a także rozliczenia z US, ZUS oraz GUS.

- prowadzenie kadr i płac i sporządzanie związanych z tym deklaracji, oświadczeń, dokumentów, w tym: miesięcznych deklaracji dla ZUS, naliczanie zaliczek na podatek od wynagrodzeń, zgłaszanie nowych pracowników do ZUS etc.,

- sporządzanie teczek osobowych, listy płac, a także deklaracji dla US i ZUS,

- sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,

- sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych.

Obowiązki nam powierzone wykonujemy solidnie i sumiennie, dbając o każdy, nawet najmniejszy szczegół. Dużą wagę przykładamy do punktualności oraz terminowego rozliczania się z US, ZUS, GUS. W oparciu o rzetelne dokumenty firmowe dokonujemy rozliczeń z wyżej wymienionymi urzędami, niezależnie od wielkości działalności gospodarczej.