Doradztwo w prowadzeniu firmy

Doradztwo w prowadzeniu firmy, doradztwo ekonomiczno-gospodarcze w tym np. projekt wprowadzenia i sprzedaży produktu na rynek, wybór formy opodatkowania, przygotowanie firmy do działania

Nasza firma zajmuje się specjalistycznym doradztwem w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej zarówno dla małych, średnich jak i dużych firm. Nasi specjaliści zajmują się każdą, ważną dla przedsiębiorstwa branżą pomocną w prowadzeniu własnego biznesu. W skład oferowanych przez nas usług wchodzą m.in.:

- identyfikacja problemów i potrzeb przedsiębiorstwa,

- analiza dokumentów, której celem jest wskazanie przedsiębiorstwu odpowiedniej postępowania w celu rozwiązania problemów,

- wypełnienie dokumentów skierowanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Głównego Urzędy Statystycznego,

- wypełnienie dokumentów do organów administracji publicznej o wydanie zezwolenia, decyzji, opinii etc.,

- opracowywanie planu marketingowego wraz z określeniem najlepszych kanałów dystrybucji,

- określenie najlepszych kanałów promocji, zredagowanie materiałów promocyjnych,

- odpowiednie zredagowanie opisów oferowanych produktów oraz usług,

- opracowanie strategii rozwoju firmy od podstaw,

- opracowywanie schematu organizacyjnego oraz zakresu obowiązków pracowników,

- opracowywanie regulaminów i statutów,

- przygotowywanie wniosków o zmianę formy prawnej prowadzenia działalności,

- wypełnianie dokumentacji związane z zamykaniem bądź likwidacją firmy,

- przygotowywanie dokumentów niezbędnych z zyskaniem pożyczki,

- przygotowywanie kosztorysów,

- porównywanie dostępnych źródeł finansowania pod względem korzyści ekonomicznych (kredyty, factoring, pożyczki, kredyty etc.),

- przygotowywanie wniosków do sądu,

- pomoc w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania etc.