Sprawozdania do banku

Sprawozdania do banku w tym np. Rachunek przepływów pieniężnych, analiza finansowa

Nasza firma świadczy kompleksowe usługo w zakresie księgowości firmy, w tym również dba o korespondencje między przedsiębiorstwem Klienta, a jego bankiem. Trzeba mieć na uwadze, że funkcjonowanie działalności gospodarczej jest znacząco utrudnione, jeżeli nie utrzymujemy czynnego kontaktu z określoną jednostką bankową. Zarówno w przypadku małych, średnich jak i dużych firm w większości przypadków niezbędne jest prowadzenie konta bankowego, a także przepływ środków pieniężnym między Klientem, bankiem, a odbiorcą, a także wszelkiego rodzaju pożyczki czy kredyty bankowe. Świadczymy kompleksowe usługi polegające na tworzeniu dokumentacji, w tym różnego rodzaju sprawozdań na rzecz instytucji bankowych. W zakład naszej oferty wchodzą m.in.:

- tworzenie Rachunku przepływów pieniężnych – jednego z elementów sprawozdania finansowego. Cash Flow są to analitycznie przedstawione w bilansie informacje o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym. Dzięki rachunkowi uzyskamy przejrzysty i jasny obraz stanu możliwości jednostki gospodarczej, dowiemy się o najważniejszych potrzebach w zakresie ich wykorzystania. Dokument ten jest obowiązkowych dla wszystkich podmiotów sporządzających sprawozdanie finansowe.

- tworzenie analizy finansowej przedsiębiorstwa – dzięki naszym specjalistom zyskasz nowy obraz swojej firmy. Pomożemy Ci znaleźć korzystne rozwiązania, które pozwolą Ci pozbyć się wierzycieli i wyjść z wszelkiego rodzaju problemów finansowych. Nasze analizy finansowe wykonywane są rzetelnie i profesjonalnie, a na życzenie Klienta porównujemy je do wyników z wybranymi przedsiębiorstwami konkurencyjnymi.