Sporządzanie dokumentów do KRS

Sporządzanie Dokumenty do KRS w tym np. KRS-W1, KRS-WB, KRS-Z1, KRS-ZB

Nasza firma zajmuje się przygotowywaniem, wypełnianiem i wysyłaniem dokumentów do Krajowego Rejestru Sądowego. W skład oferowanych przez nas usług wchodzą m.in. takie dokumenty jak:
- KRS W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa,

- KRS W2 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo-akcyjna,

- KRS W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczona odpowiedzialnością,

- KRS W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka akcyjna,

- KRS WB Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

- KRS WC Wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

- KRS WE Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

- KRS WM - Przedmiot działalności - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców,

- KRS X2    Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego,

- KRS Z1    Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska,

- KRS Z2    Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo – akcyjna,

- KRS Z3    Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna,

- KRS ZB    Zmiana - wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców,

- KRS ZM   Zmiana - przedmiot działalności - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców,

- KRS ZY    Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP - załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym.