Doradca podatkowy

Główny obszar naszej działalności stanowi prawo podatkowe. Jesteśmy specjalistami w swoich fachu, a co za tym idzie kompleksowo i profesjonalnie udzielimy Ci niezbędnej pomocy związanej z trudną dziedziną, jaką są podatki. Nasza firma w tym zakresie świadczy następujące usługi:

-          pomagamy rozwiązać aktualne problemy podatkowe naszych Klientów,

-          interpretujemy zaistniałe zdarzenia gospodarcze w zakresie prawa podatkowego,

-          doradzamy w zakresie skutków umów zawieranych przez Klienta w zakresie prawa podatkowego,

-          identyfikujemy potencjalne ryzyko w zakresie cen transferowych,

-          identyfikujemy podmioty powiązane,

-          dokonujemy analizy wszystkich transakcji pod kątem możliwego ryzyka,

-          wskazujemy możliwe rozwiązania w zakresie polityki cen transferowych (dotyczy podmiotów powiązanych),

-          sporządzamy niezbędną w procesach transakcji podatkowej z podmiotami powiązanymi dokumentację,

-          dokonujemy opinii podatkowych, dzięki którym Klient szybko i sprawnie zdecyduje się na odpowiednie rozwiązania w zakresie polityki podatkowej,

-          dokonujemy opinii podatkowych służących, jako podstawa w przypadku roszczeń sądowych,

-          analizujemy skutki zawartych umów bądź umów w trakcie negocjacji,

-          przygotowujemy wnioski o wydanie przez organy podatkowe indywidualnej interpretacji przepisów prawa etc.

Nasza firma zajmuje się całym szeroko zakrojonym obszarem polityki podatkowej, z jaką mamy, na co dzień do czynienia. Nasze usługi są w pełni dostosowane do potrzeb naszego Klienta.