Prowadzenie księgowości dla szkół i placówek oświatowych

Zarówno księgowość, zarządzanie finansami jak i obsługa kadr i płac nie są rzeczą prostą, zwłaszcza w szkołach i placówkach oświatowych, gdzie są zarówno ogromna rotacja pracowników jak i ciągłe zmiany przepisów. Nasza firma pragnie zaoferowani Państwu sprawdzone usługi, indywidualnie dopasowane na potrzeby każdego z Klientów, których celem jest usprawnienie procesów panujących w danej placówce.

Poniże pozycje stanowią tylko i wyłącznie wybrane usługi. Nasza firma indywidualnie dopasowuje ich zakres w celu całkowitego dopasowania się do oczekiwań Klienta.

Prowadzenie księgowości dla szkół i placówek oświatowych obejmuje:

- prowadzenie księgowości szkół, placówek, klas o profilu mundurowym,

- rozliczanie kosztów rocznych,

- inwentaryzacja, w tym również inwentaryzacja pomocy dydaktycznych,

- dokonywanie odpowiednich zapisów księgowych z uwzględnieniem dotacji samorządowych,

- ewidencja darowizny w postaci środków trwałych,

- prowadzenie dokumentacji niezbędnej w przypadku likwidacji szkoły bądź placówki oświatowej,

- przestrzeganie obowiązujących terminów w zakresie rozliczania oraz odprowadzania składek,

- wykonanie spisu majątku szkoły bądź placówki oświatowej,

- rozliczanie sum gromadzonych w ramach kas pożyczkowych,

- sporządzanie sprawozdań Rb-345 i Rb-305,

- rozliczanie środków spożywczych, zakupionych na potrzeby stołówki,

- opracowywanie rachunku zysków i strat,

- sporządzanie bilansu i dokumentacji rachunkowej,

- optymalizację kosztów w jednostkach budżetowych.

Współpraca z naszą firmą przyniesie Państwu korzyści w postaci optymalizacji działań w danej placówce. Co więcej zyskacie Państwo czas, który wcześniej poświęcaliście na wykonywanie obowiązków księgowych. Nasze usługi obejmują sporządzanie niezbędnych dokumentów zarówno księgowych jak i dotyczących kadr i płac, przygotowywanie sprawozdań finansowych, tworzenie zestawień obrotów i sald, sporządzanie listy płac, prowadzenie dzienników obrotów, również w walutach obcych. Dokumentacja prowadzona jest według najwyższych możliwych standardów. Ponadto zajmujemy się również wspieraniem wszelkiego rodzaju procesów administracyjnych.

Gwarantujemy Państwu dokładne i rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością przedszkola, szkoły bądź innej placówki oświatowej oraz dokumentacji kadrowej i księgowo-płacowej, organizowanie pracy placówki oświatowej, przygotowywanie listy płac, prowadzenie magazynu, obsługę księgowo-finansową oraz obsługę inwentarzową.

 

Kto może prowadzić rachunkowość szkół i przedszkoli?