Korzyści holdingu spółek w Polsce

Holding - zrzeszona grupa podmiotów niezależnych od siebie niezależnych gospodarczo, to jedna z bardziej skomplikowanych organizacji działających na rynku. Jedna z firm przejmuje rolę wyraźnie dominującą (spółka matka), pozostałe natomiast (przynajmniej jedna) podlegają jej bezpośrednio, bądź w nieco bardziej skomplikowanych strukturach pośrednio. Zarządzanie i kierowanie przez organizację dominującą odbywa się poprzez sprawowanie kontroli nad zależnościami finansowymi oraz personalnymi poszczególnych podmiotów. Zjawisko holdingu polega, zatem na kumulacji kapitału.

Przejmowanie innych firm odbywa się nie tylko w obszarze powiązań branżowych, ale i z czasem wkracza na zupełnie inne gałęzie gospodarki. W wielu przypadkach zdarza się, że z grupy podmiotów, wyodrębniony zostaje jeden, jako przedsiębiorstwo matka, któremu nadaje się niezależność prawną, pozostawiając jednocześnie powiązania ekonomiczne z filiami.

W Polsce zaobserwować możemy kilka różnych rodzajów modeli powiązań stosowanych w grupach kapitałowych. Jednym z nich jest schemat oparty na modelu drzewa, który może być dowolnie rozwijany.

Jest tak wtedy, gdy spółka matka, jest właścicielem większej części udziałów swoich córek (filii), a te zaś z kolei, posiadają większościowe pakiety akcji, w podmiotach znajdujących się na najniższym szczeblu w całej strukturze.

Ogromną zaletą takich rozwiązań, jest wysoki współczynnik stabilności struktury. Ma to kluczowy wpływ na dobrą kondycję poszczególnych podmiotów. Do kolejnych przymiotów zaliczyć możemy szczególnie mocno zaznaczoną hierarchię, która przyczynia się do zwiększenia trwałości, oraz usprawnia działanie całości.

Ważnym aspektem takich rozwiązań, są korzyści wynikające z kumulacji kapitału. Zwiększając poczucie bezpieczeństwa w poszczególnych filiach, umożliwia optymalny i równoważny ich rozwój, wymuszając najwyższy współczynnik osiąganych korzyści przy jednoczesnym zminimalizowaniu wydatkowanych na to środków.

Holding, łącząc w sobie te wszystkie zalety, daje możliwość tworzenia silnych struktur, które swym zasięgiem mogą obejmować szerokie obszary geograficzne, oraz swobodnie rozwijać się o nowe gałęzie gospodarki. Zjawisko holdingu powstało nieomal spontanicznie, będąc odpowiedzią na potrzebę dalszego rozwoju niezależnych przedsiębiorstw, które ograniczone swoimi ramami osiągnęły maksymalny wskaźnik rozwoju, możliwy do osiągnięcia bez udziału podmiotów zewnętrznych.

Korzyści wypływające z przystąpienia przedsiębiorcy do holdingu są duże i każdy właściciel myślący rozwojowo, powinien poważnie rozważyć uczestnictwo w takiej strukturze. Wszystko wskazuje na to, iż w naszym kraju przepisy sprzyjające takim rozwiązaniom będą coraz bardziej korzystne.