Dlaczego spółka z o.o. jest najkorzystniejszą formą prawną?

Dlaczego spółka z o.o. jest najkorzystniejszą formą prawną?

Każdy przyszły przedsiębiorca, chcący zbudować strukturę, która z natury będzie nosić cechy rozwojowości, wybierając rodzaj zakładanej spółki, najczęściej decyduje się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Nic w tym dziwnego. Spółka z o. o. jest to jedna z najbardziej popularnych rodzajów zakładanych działalności, zwłaszcza tych o większym charakterze gospodarczym.

Stały kapitał zakładowy takiej spółki, wedle polskich przepisów, winien wynosić minimum 5 tysięcy złotych. Spółka może zostać utworzona nie tylko w celu gospodarczym, ale także w każdym innym prawnie dopuszczalnym celu.

Kapitał spółki może być podzielony pomiędzy wszystkich wspólników w sposób równy albo w nierównej wartości nominalnej. Kapitałowy charakter takiej działalności wymusza niejako zawieranie przez nią przymiotów będących domeną spółek z o. o., jak możliwość stworzenia i całkowitego działania spółki, wyłącznie przez jedną stronę - jednego wspólnika.

Innymi korzyściami wynikającymi z utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zawieranie w sobie czynników o charakterze kapitałowym oraz osobowym. Należą do nich między innymi: możliwość żądania wykluczenia wspólnika, lub możliwość interwencji sądowej, w celu rozwiązania spółki.

 

 

 

Za zobowiązania spółki, gdy jej charakter jest kapitałowy, wszyscy wspólnicy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, determinuje to jej osobowość prawna. W takim przypadku, to sama spółka jest podmiotem, który to ponosi nieskończoną i całkowitą odpowiedzialność za wszystkie jej działania oraz wszystkie wynikające z nich późniejsze implikacje.

Korzyści płynące z takiego stanu rzeczy są wyraźne, gdyż wynika z tego, że ograniczona odpowiedzialność wspólników odnosi się jedynie do wniesionego kapitału, będąc wyrazem ryzyka gospodarczego.

Każdy wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinien posiadać wiedzę o konsekwencjach wynikających z niekorzystnego przebiegu wypadków. Na przykład, gdy przedsiębiorstwo zostanie postawione w stan upadłości lub z jakichkolwiek przyczyn zostanie poddane procedurom likwidacyjnym, a kapitał zakładowy nie będzie wystarczający, by w całości pokryć wierzytelności wynikające ze szkodliwych działań firmy, żaden ze wspólników nie odzyska wniesionego przez siebie majątku, który w całości przepada na rzecz wierzycieli.

Jak widać z przykładu działających już podmiotów, oraz na podstawie funkcjonujących w naszym kraju rozwiązań prawnych, jest wiele korzyści wypływających z założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.