Odliczenie pełnego VAT od paliwa

Odliczenie pełnego VAT od paliwa

Na odliczenie pełnego podatku VAT od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, mogą liczyć osoby, które posiadają pojazdy wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także, które mogą potwierdzić takie wykorzystanie przed Urzędem Skarbowym. W tym celu należy złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego deklarację VAT-26 oraz prowadzić pełną ewidencję przebiegu pojazdu. Odliczenie 100% podatku od zakupionego paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu możliwe jest także bez zgłaszania pojazdu na VAT-26, jednak dotyczy tylko aut o masie powyżej 3,5 tony.

Od kwietnia 2014 roku pełny VAT od paliwa możemy odliczyć również od:

1. aut/pojazdów, które zostają oddane w odpłatne używanie (leasing, umowa najmu, dzierżawy), odsprzedaż lub sprzedaż, o ile czynności te są przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,

2. pojazdów tak zwanych specjalnych, mających jeden rząd siedzeń, oddzielonych wyraźnie od części załadunkowej, mogą być to vany, pickupy, pojazdy wielozadaniowe,

 

3. pojazdów specjalnych niebędących samochodami osobowymi, które posiadają kabinę kierowcy z rzędem siedzeń oraz nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

4. pojazdów specjalnych, które ze względu na swoją konstrukcję i przeznaczenie, nie będą wykorzystywane w celach prywatnych. Do tych pojazdów, według ustawy, która weszła w życie 16 grudnia 2010 roku, zaliczane są:

- koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki

- pojazdy wykorzystywane do prac wiertniczych

- pojazdy wykorzystywane do oczyszczania dróg

- podnośniki do prac konserwacyjno-montażowych

- pojazdy odśnieżające, piaskarki

- żuraw samochodowy

- pojazdy holownicze, lawety

- samochody pogrzebowe

- bankowozy

- agregaty elektryczne/spawalnicze

5. pojazdów, które ze względu na swoją konstrukcję, przeznaczone są do przewozu więcej niż 10 (włącznie z kierowcą) osób, a przeznaczenie to może zostać potwierdzone dokumentami wydanymi na podstawie przepisów ruchu drogowego.

Brak możliwości odliczenia podatku VAT od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, mają pojazdy, które wykorzystywane są nie tylko w celach mieszczących się w granicach działalności gospodarczej, ale również prywatnie. Zmienić ma się to jednak z 1. lipca 2015 roku. Pojazdy, które nie zostały zgłoszone na VAT-26, nie przekraczają masy 3,5 tony oraz nie prowadzi się dla nich ewidencji przebiegu, również wyklucza się z odliczenia podatku VAT.