Nowe zasady opodatkowania nieujawnionych przychodów

Nowe zasady opodatkowania nieujawnionych przychodów

Od 1 stycznia bieżącego roku weszły nowe zasady opodatkowania ukrytych dochodów. Nowelizacji uległy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacja podatkowa (kwestia regulacji zasad opodatkowania przychodów, nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych bądź pochodząca ze źródeł nieujawnionych). Nowe przepisy zawierają wiele ważnych dla podatnika kwestii, w tym definicję przychodów – niemających pokrycia w źródłach ujawnionych bądź pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Ustawodawca zalicza do powyższych przychody z następujących źródeł:

  1. Ujawnionych przez podatnika, aczkolwiek w nieprawidłowej (np. zaniżonej) wysokości;
  2. Niewskazanych przez podatnika;
  3. Nieustalonych przez żaden organ podatkowy bądź kontrolę skarbową.

Mowa tu przede wszystkim o wydatkach, które w znacznym stopniu przewyższają przychody. Zgodnie z nowelizacją każda nadwyżka wydatków nad przychodami zostanie odpowiednio opodatkowana – podatkiem zryczałtowanym w wysokości siedemdziesięciu pięciu procent.

Rolą podatnika jest zatem wykazanie wszystkich opodatkowanych bądź nieopodatkowanych przychodów. Podatnik nie może przerzucać odpowiedzialności na jednostki trzecie np. organy podatkowe, gdyż to on sam posiada pełną, szczegółową wiedzę na temat przychodów, jakie uzyskał oraz wydatków, jakich dokonał. Urząd może zgłosić się do podatnika w momencie, w którym na podstawie posiadanych danych nie może ustalić źródła dochodu, zaś podatnik będzie zobowiązany przedstawić mu odpowiednie dokumenty.

Jeżeli podatnik nie będzie posiadał rzetelnych, dokładnych, a przede wszystkim prawdziwych dowodów, potwierdzających, iż dany wydatek został pokryty z przychodów opodatkowanych bądź przychodów nieopodatkowanych, zaś jednocześnie nastąpi tzn. przedawnienie zobowiązania podatkowego, nie będzie on musiał udowadniać skąd wziął pieniądze, zaś jedynie uprawdopodabniać. Mówiąc prościej, podatnik będzie musiał wykazać prawdopodobieństwo wystąpienia przychodów.

 

Jeżeli podatnik nie będzie posiadał żadnych rzetelnych, prawdziwych dowodów, potwierdzających wartość całego mienia, zgromadzonego w analizowanym roku podatkowym, będzie ona ustalana na podstawie wartości rynkowej. Organy są zobowiązane zrobić wszystko, co w ich mocy, aby ustalić źródło pochodzenia przychodów, ich wysokość oraz właściwy podatek. Jeżeli nie będzie to możliwe, zastosowana zostanie stawka siedemdziesiąt pięć procent.