Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu operacyjnego – aspekt podatkowy i bilansowy – wykup do majątku prywatnego lub firmowego

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu operacyjnego – aspekt podatkowy i bilansowy – wykup do majątku prywatnego lub firmowego

sprzeda samochodu po wykupie z leasingu operacyjnegoLeasingobiorca ma pełne prawo nabyć użytkowany dotychczas samochód po wygaśnięciu kontraktu. Oczywiście wszystko zależy od umowy, aczkolwiek zazwyczaj nie ma ku temu żadnych przeciwskazań. Wiele osób zastanawia się, co potem. Czy można sprzedać samochód wykupiony z leasingu?

Uwaga! Zanim zdecydujemy się zakupić poleasingowe cztery kółka, winniśmy dokładnie zapoznać się z informacjami na temat samego procederu. Nie możemy zapominać, że prawo do kupienia auta po cenie preferencyjnej ma wyłącznie ten przedsiębiorca, którego nazwisko widnieje na umowie. Wbrew pozorom nie zawsze jest to oczywiste. Następnie musimy mieć na uwadze, że podmiot, który chce wykupić z leasingu auto nie musi wprowadzać go do firmy. Jak najbardziej może zdecydować się przeznaczyć go na cele prywatne. Końcowo warto również mieć na uwadze, że cena wykupywanego z leasingu auta może być niższa, aniżeli jego wartość rynkowa, zaś cena jego późniejszej sprzedaży może być wyższa. Oznacza to, że zmuszeni będziemy zapłacić zań podatek.

Jednostka prowadząca działalność gospodarczą może przeznaczyć auto wykupione z leasingu na cele firmowe bądź prywatne. Jeżeli auto zostało kupione na użytek prywatny, nie wchodzi w majątek przedsiębiorstwa, a co za tym idzie jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT. Uwaga! Mimo, że omijamy VAT musimy mieć na uwadze zobowiązanie podatkowe z tytuły podatku od czynności cywilnoprawnych. Koszty z tym związane pokrywa nabywca samochodu.

Stosunkowo zagmatwaną kwestią jest obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego, przy sprzedaży auta wykupionego z leasingu, na cele prywatne – dokładnie termin powstania takowego obowiązku. Doniedawna przepisy analizowane były w sposób dwojaki: przychód na gruncie prywatnym podlegający opodatkowaniu powstaje przy sprzedaży do pół roku od momentu wykupu samochodu, przychód na gruncie firmowym powstaje przy sprzedaży do sześciu lat od momentu wykupu samochodu. Obecnie funkcjonuje stanowisko pierwsze, a więc obowiązek podatkowy nie powstaje, jeżeli zbycie rzeczy miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tej rzeczy.

Nieco prościej jest przy sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na użytek firmowy. Przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia tzn. skutków podatkowych sprzedaży auta wykupionego z leasingu – czy w chwili nabywania samochodu miał on prawo do odliczenia całego VAT, części VAT bądź nie miał w ogóle prawa do odliczenia VAT. W przypadku, gdy odliczył cały VAT bądź jego część, sprzedaż poleasingowego auta będzie opodatkowana standardową stawką 23 %, niezależnie od tego, kiedy zamierza go sprzedaż. Jeżeli przedsiębiorca nie miał prawa do odliczania VAT, a jednocześnie auto wykupione z leasingu było użytkowane przy działalności zwolnionej, może zastosować zwolnienia również przy sprzedaży. Drugi przypadek jest niezwykle rzadki.