Odpowiedzialność pełnomocnika za rejestrację firmy do podatku VAT od 2017

Odpowiedzialność pełnomocnika za rejestrację firmy do podatku VAT od 2017

penomocnictwo za rejestracje firmyNowy rok = nowe zmiany podatkowe. W 2017 roku wejdzie w życie m.in. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, zwanego w skrócie podatkiem VAT. Nowy projekt został oficjalnie zaprezentowany pod koniec października bieżącego roku. Jedną z ważniejszych kwestii poruszanej w przepisach jest odpowiedzialność solidarna pełnomocników.

W nowym 2017 roku mechanizm solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe obejmie także pełnomocnika dokonującego rejestracji podatnika VAT. Prawodawca zaznaczył, że odpowiedzialność ta dotyczyć będzie zaległości podatkowych, które powstaną w czasie pierwszych sześciu miesięcy działalności. Mówiąc prościej, Ministerstwo Finansów planuje obarczyć odpowiedzialnością przedstawicieli podmiotów, które właśnie rozpoczynają działalność gospodarczą. Oczywiście, wszystko w określonym zakresie – odpowiedzialność ta nie może przekroczyć 500 tys. zł (słownie: pięciuset tysięcy złotych). Pełnomocnik odpowiadałby jedynie za zaległości podatkowe, które powstałyby w ciągu pierwszego półrocza funkcjonowania firmy (przez sześć miesięcy od daty rejestracji podatnika jako podatnika VAT czynnego). Docelowo Ministerstwo Finansów pragnie wyeliminować nadużycia w przypadku podmiotów rejestrujących działalność.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku przewiduje znacznie więcej zmian, aniżeli jedynie odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatkowe nowozarejestrowanego podatnika VAT. Odpowiedzialność solidarna pełnomocnika ma jednak kluczowe znaczenie dla przyszłych przedsiębiorców. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie zmieniony został zakres wspomnianej odpowiedzialności z 10-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na kwotę pięciuset tysięcy złotych. Solidarność dotyczyć będzie jedynie zaległości podatkowych powstałych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, aczkolwiek nie w sytuacji, gdy zaległości te powstały w innej sytuacji, aniżeli uczestnictwo podmiotu dokonującego sprzedaży w nieuczciwym rozliczaniu podatku w celu odniesienia późniejszej korzyści majątkowej.

 

Specjaliści w zakresie prawa podatkowego zauważyli już, że nowe przepisy będzie można bardzo łatwo „obejść”. Przykładem uniknięcia takowej odpowiedzialności jest przygotowanie dokumentów rejestracyjnych przez pełnomocnika, aczkolwiek złożenie ich przez podatnika VAT samodzielnie.

Warto zauważyć, że pełnomocnik nie jest w stanie (przeważnie) określić celów powołania danej działalności gospodarczej do życia. Co jeśli podmiot zostanie sprzedany zaraz po rejestracji? Nie da się ukryć, że pełnomocnik do spraw rejestracji nie ma wpływu na to, co robi jego mocodawca – co więcej, nie ma nawet na ten temat odpowiedniej wiedzy.

Projekt z 21 października bieżącego roku zakłada znacznie więcej nowości w zakresie szeroko pojętego podatku od towarów i usług. Warto wspomnieć, że poszerzony zostanie katalog towarów oraz usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT. Dodane zostaną m.in. takie usługi/towary jak: srebro w postaci półproduktu, proszku bądź nieobrobione plastycznie, złoto w podobnej formie, biżuteria o określonych właściwościach, platyna nieobrobiona plastycznie bądź w postaci półproduktu lub proszku, procesory, niektóre usługi budowlane. Zmiany pojawią się także w zakresie dokonywania zwrotów. Od 1 stycznia 2017 roku podatnik będzie mógł otrzymać zwrot w terminie 25 dni. Warunkiem jest spełnienie określonych w ustawie warunków.

Wszyscy podatnicy niezaliczający się do grupy tzn. małych podatników wraz z nowym rokiem nie będą mogli składać w okresie pierwszych 12. miesięcy prowadzenia działalności kwartalnych rozliczeń. Od 2018 roku natomiast wszyscy podatnicy VAT zmuszeni będą składać deklaracje VAT w formie elektronicznej. Wyjątkiem są podatnicy VAT UE oraz inne podmioty określone w ustawie, które zmuszone będą do dostosowania się do zmian już w roku 2017. Zmiany pojawią się również w zakresie odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej, objęcia solidarną odpowiedzialnością nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy transakcji w przypadku określonego jej przedmiotu.

Warto dokładnie przeanalizować projekt ustawy, bowiem zawiera ona wiele nowości dla obecnego bądź przyszłego podatnika. Ważną kwestią jest doprecyzowanie warunków umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru VAT oraz ewentualna odmowa rejestracji podmiotu, jako podatnika VAT. W nowelizacji ustawy znajdziemy także dodatkowe sankcje podatkowe w razie szeroko pojętych oszustw podatkowych, kwestie dotyczące zwiększenia limitu podatkowego do 200 000 złotych, coś o stawkach VAT, a także odniesienia do odliczeń podatku w przypadku transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z ilości nowych, kluczowych dla podatnika kwestii, dlatego też zalecamy zapoznać się z projektem. Większość zmian wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.