Wynajem samochodu osobowego za granicą, a podatek u źródła zmiany od 2017

Wynajem samochodu osobowego za granicą, a podatek u źródła zmiany od 2017

wynajem samochodu osobowego za granicUwaga! Od 1 stycznia bieżącego roku obowiązują nowe przepisy w zakresie PIT i CIT. Od niedawna podatnik wynajmujący samochód osobowy za granicą jest zmuszony ponieść koszty tej usługi również w swoim rodzimym kraju – w naszym przypadku w Polsce.

Nowelizacja ustaw o PIT i CIT niesie za sobą wiele zmian – niekoniecznie korzystnych. Jedna z nich przewiduje, iż dochody/przychody podatników zagranicznych traktowane będą jako dochodu/przychodu z tytułu należności wypłacanych przez osoby oraz przedsiębiorstwa z Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy czy też miejsce świadczenia usługi. Mówiąc prościej, z dniem 1 stycznia 2017 roku wszedł w życie przepis, który nakazuje płacić spółce zagranicznej daninę w Polsce, nawet jeżeli usługa została wykonana za granicą. Polski podatnik zmuszony będzie tym samym pobrać podatek ‘u źródła’.

Nie da się ukryć, że nowe przepisy koligują z umowami o podwójnym opodatkowaniu. W tym przypadku, podwójnych płatności będzie można uniknąć tylko wtedy, gdy firma świadcząca na naszą rzecz usługę posiada tzn. certyfikat rezydencji firmy wynajmującej. Nowelizacja ustawy o PIT i CIT ma na celu wyeliminowanie rozbieżności w orzecznictwach sądów. Nowe przepisy wskazują wprost, że podatek należy pobrać od każdej płatności dokonywanej przez polskiego przedsiębiorcę na rzecz zagranicznego dostawcy – nie tylko w przypadku usług materialnych, ale również niematerialnych.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Nadal najważniejszym dokumentem w tym zakresie będzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zmiany przepisów ustaw o PIT i CIT w żaden sposób nie mogą zmienić interpretacji wspomnianego już dokumentu, co jest niezwykle ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o tzn. należności licencyjne. Kiedy podatek w ogóle nie nastąpi?

Przykład: Przedsiębiorca polski wynajmuje maszyny na terenie Niemiec i wyłącznie na terenie Niemiec je eksploatuje. W tym przypadku występuje łącznik osobowy, należność jest wynikiem powstania dochodu, a ten powstał w Niemczech, a nie w Polsce. Przedsiębiorca nie będzie zatem musiał zapłacić podwójnego podatku.

Przykład2: Przedsiębiorca polski zdecydował się wynająć maszynę na terenie Włoch i jedynie na terenie Włoch zamierza z niej korzystać. W tej sytuacji również nie wystąpi podatek. Oczywiście, firma wynajmująca maszynę Polakowi nie może posiadać w Polsce stałego zakładu oraz placówki.

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania funkcjonować będzie również w przypadku, gdy polski podatnik uzyska certyfikat rezydencji od wynajmującego.

Podatnik zobowiązany będzie pobrać podatek od wynajmującego, gdy nie uda mu się zdobyć certyfikatu rezydencji przedsiębiorcy, gdy należności licencyjne powstaną w kraju, z którym Polska nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także gdy wynajęta maszyna będzie eksploatowana na terenie Polski i to w Polsce będzie generowała przychód.

Zmiana przepisów ma ogromne znaczenie zarówno dla małych jak i dużych, rodzimych przedsiębiorców. Konsekwencją nowelizacji ustawy o PIT i CIT będzie wzrost kosztów prowadzenia działalności – poszerzenie dotychczasowych kosztów o ciężar podatku. Mimo że kwestie podatkowe należą do firm zagranicznych, większość z nich nie zgodzi się, aby polski podmiot płacił mniejsze należności. Firmy zmuszone będą zatem dołożyć koszty podatku do ceny zakupionych usług.