Raportowanie VAT od 1.10.2020

Raportowanie VAT od 1.10.2020

Od 1 października czekają nas kolejne zmiany w zakresie raportowania informacji do Urzędu Skarbowego i w wielu wypadkach Państwa zaangażowanie w tym będzie konieczne. Zmiany te dotyczą października, czyli będą one raportowane w listopadzie.
Zmiany te rozszerzają zakres informacji, które muszą zostać dostarczone miesięcznie wraz z rozliczeniem VAT.
Najważniejsza zmiana, która może dotyczyć każdego z Państwa dotyczy obowiązku informowania o wszystkich fakturach sprzedaży wystawionych dla podmiotów powiązanych. Kwestia powiązania jest tutaj rozumiana bardzo szeroko – dotyczy ona zarówno powiązań kapitałowych, rodzinnych i osobowych, szczegóły dotyczące powiązań w załączniku.
Druga zmiana dotyczy konieczności wprowadzania do rejestru jpk wszystkich wystawianych faktur, również tych wystawionych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a ewidencjonowanych w kasie fiskalnej.
Niektórych z Państwa dotyczyć będzie również raportowanie sprzedaży wymienionych poniżej towarów lub usług.

TABELA KODÓW I OZNACZEŃ – NOWE JPK_V7M I JPK_V7K

Lp. Kod w jpk SPRZEDAŻ
1 01 Alkohole
2 02 Paliwa
3 03 Oleje i smary
4 04 Wyroby tytoniowe i płyn do e- papierosów
5 05 Odpady
6 06 Elektronika
7 07 Pojazdy i części samochodowe
8 08 Metale szlachetne i nieszlachetne
9 09 Leki i wyroby medyczne
10 10 Budynki i budowle
11 11 Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych
12 12 Usługi niematerialne (w tym: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych,szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych(head offices,
reklamowych,badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i pracrozwojowych)
13 13 Transport i magazynowanie

Załącznik1_tabelka VDEK

Załącznik2_Powiązania_wyjaśnienie

Załącznik3_wykaz produktow leczniczych