Podatek

jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne. Pobiera je państwo czy też jednostka samorządu terytorialnego będąc związkiem publicznoprawnym, jednakże bez bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Podatki, które zebrane pozostają od obywateli, wykorzystywane są do realizacji rozmaitych zadań publicznych. Obecnie podatki są świadczeniami pieniężnymi, choć w historii miały one również inną postać. Zebrane w ten sposób finanse, inwestowane są w rozwój oświaty, wojska, służby zdrowia, policji, infrastruktury jak i przeznaczone zostają na inne inwestycje, które mają wpłynąć na poprawę jakości życia każdego z obywateli. Trafiają one do skarbu państwa, województwa, powiatu bądź gminy. Wedle polskiego prawa, daniny zostają uznane za podatki jeśli cechuje je nieodpłatność, przymusowość, powszechność oraz bezzwrotność. Podatki dzieli się na bezpośrednie, czyli te nałożone na dochód bądź majątek podatnika, na przykład podatek dochodowy oraz pośrednie czyli nakładane na przedmiot spożycia, na przykład na VAT bądź akcyzę.