Urzędy skarbowe

są to państwowe jednostki budżetowe, które obsługują naczelnika urzędu skarbowego. Ten z kolei stanowi organ administracji niezespolonej w terenie, który podlega Ministrowi Finansów. Jednocześnie jest organem podatkowym pierwszej instancji. Od decyzji naczelnika urzędu skarbowego przysługuje odwołanie, a w tym wypadku organ odwoławczy stanowi dyrektor izby skarbowej. Wyróżnia się także wyspecjalizowane urzędy skarbowe, które stworzone zostały w celu obsługi konkretnych kategorii podatników. Są to tak zwane duże czyli wojewódzkie urzędy skarbowe. Obsługują kategorie podatników ze względu na podmiot, gdy podatnik jest między innymi bankiem, zakładem ubezpieczeń czy spółką giełdową, lub gdy jest osobą prawną bądź jednostką organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej. W urzędach skarbowych spotykane są stopnie urzędowe, odpowiadające zajmowanym stanowiskom. Liczba osób zatrudnionych w urzędach skarbowych w Polsce, na etacie w 2013 roku wyniosła prawie 40 tysięcy.