Akcyza

znana również pod pojęciem podatku akcyzowego, to podatek bezpośredni, którym opatrzone zostają niektóre wyroby konsumpcyjne. Nakładana jest w celu ograniczenia ich spożycia bądź w przypadku, gdy dochodzi do znacznej kumulacji zysków, jeśli na przykład koszty produkcji są niskie, a rejestruje się wysokie spożycie. Na dzień dzisiejszy stanowi łatwy wpływ pieniędzy do budżetu państwa, które nakłada akcyzę na przykład na dobra infrastrukturalne w tym energię oraz paliwa, jak i inne, a także na produkty konsumowane na skalę masową, w tym różnego rodzaju używki. Akcyzą najczęściej zostają objęte wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe oraz wyroby ropopochodne. Akcyza może stanowić bardzo wysoką część ceny końcowej, w niektórych państwa dochodzącą nawet do poziomu 75% z ceny końcowej, jeśli stwierdza się, iż produkt składa się ze względnie tanich surowców, a szkodliwość dla zdrowia określa się jako wysoką. Podatek akcyzowy został wprowadzony w celu działań restrykcyjnych, aby zmniejszyć popyt na wybrane produkty.