CIT

pochodzący z angielskiego skrót oznaczający podatek dochodowy od osób prawnych – jest to rodzaj podatku bezpośredniego, który obciąża dochody uzyskane przez osobę prawną. W Polsce po raz pierwszy został wprowadzony z ustawą z dnia 31 stycznia 1989 roku. Do dnia dzisiejszego obowiązuje nowa ustawa uchwalona 15 lutego 1992 roku. Minister Finansów wydał również szereg rozporządzeń, które normują tę kwestię. Jako podatników określa się wszelkie osoby prawne, niezależnie od sposobu w jaki osobowość tę nabyły. Podatnikami są również spółki kapitałowe w organizacji oraz spółki komandytowo-akcyjne. Mogą tu być również zaliczane jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, nie wliczając w ten zakres spółek nie posiadających osobowości prawnej na przykład komandytowych bądź partnerskich. Z podatku tego zwolnione są między innymi jednostki takie jak Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze inwestycyjne oraz emerytalne.