PCC

jest to podatek od czynności cywilnoprawnych, który reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, a także umowy darowizny, które obejmują część dotyczącą przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Ponadto umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności obejmujące część dotyczącą spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki jak i ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, a także odpłatnej służebności. W zakresie tego podatku znajduje się także umowa depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki czyli akty założycielskie. Podatkowi temu nie podlegają czynność cywilnoprawne w określonych sprawach, umowy sprzedaży nieruchomości bądź prawa wieczystego, umowy sprzedaży lokali mieszkalnych, których stroną jest Wojskowa Agencja Mieszkaniowa i inne ściśle określone przez ustawę o podatkach.