Ulgi podatkowe

są to zwolnienia, odliczenia, obniżki bądź zmniejszenia, które zostają ściśle określone przez przepisy prawa podatkowego. Ich zastosowanie prowadzi do obniżenia podstawy opodatkowania bądź wysokości podatku. Dzieli się je ze względu na poniesione przez podatnika koszty, które związane są z uzyskaniem przychodu. Wyróżnia się także ulgi o charakterze rodzinnym jak i stymulacyjnym. Do tych pierwszych można zaliczyć na przykład rehabilitację niepełnosprawnych członków rodziny, natomiast do drugich na przykład ulgi inwestycyjne, dla małych bądź nowo powstających firm lub darowizny na cele społecznie użyteczne. Ponadto ulgi, które stanowią zwrot kosztów związanych z egzystencją podatnika. Także ulgi, które mają charakter zabiegu technicznego. Wedle polskiego prawa, ulgi podatkowe przewidziane są przy podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym wypadku mogą polegać na odliczeniu od uzyskanego dochodu, zastosowaniu niższych niż zwykle stawek podatkowych, jak i odliczeniu od samego podatku.