e-Deklaracje

jest to system, który został uruchomiony 1 stycznia 2008 roku, a ma na celu umożliwić podmiotom gospodarczym przesyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Każdy płatnik ma możliwość skorzystania z tego narzędzia. Zdecydowanie ułatwia ono przejście całego procesu wypełniania deklaracji, jak i dostarczenia go do odpowiednich organów. Początkowo system był przeznaczony jedynie dla podmiotów gospodarczych, których roczne przychody netto przekraczały równowartość 5 mln euro. Dziś z systemu może skorzystać każdy. Aby wypełnić i wysłać e-deklarację, niezbędne jest posiadanie podpisu elektronicznego, który podlega weryfikacji poprzez kwalifikowany certyfikat bądź też upoważnienia osoby, która ów podpis posiada. Jeżeli użytkownik nie posiada podpisu elektronicznego, ma możliwość złożenia deklaracji PIT-16, 16A, 19A, 28, 36, 36L, 37, 38 i 39, w odpowiednie pola formularza wpisując interaktywną kwotę przychodu, która odpowiada tej umieszczonej na formularzu wypełnianym przed dwoma laty.