Wirtualne biuro

Przedsiębiorca planujący rozpoczecie działalności gospodarczej musi pamiętać że do założenia firym potrzebuje dobrej lokalizacji. Wynajęcie lokalu w centrum miasta  to często wydatek przekraczający zasoby pienięzne rozpoczynającej dzialalność firmy. Dlatego też często stosowanym sposobem ograniczenia wydatków, jest skorzystanie z usług wirtualnego biura.

Usługa wirtualnego biura polega na tym, że firma może korzystać z konkretnego adresu korespondencyjnego, numer telefonu, a poczta jest  przekazywana przeważnie jako skany. Możliwość korzystania z sali konferencyjnej wynajmowanej na wybrane godziny.

Takie rozwiązanie opłacalne jest dla firm w których wszystko załatwia się zdalnie lub za pomocą internetu(online). Firma zyskuje: znany adres, niekiedy w prestiżowym biurowcu w samym centrum miasta i niskie koszty utrzymania.

 Wirtualnymi biurami coraz bardziej zaczynają interesować się urzędy skarbowe, a przez to występuje problem z uzyskaniem numeru NIP przez spółkę, której siedziba wskazana jest w wirtualnym biurze. Formuła wirtualnych biur mimo, iż znana od dawna urzędom skarbowym, w coraz liczniejszych przypadkach spotyka się z utrudnieniami ze strony US. Istnieje nawet opinia, iż Ministerstwa Finansów aby przeciwdziałać  praktykowanym na masową skalę wyłudzeniom, wydało dyspozycję, aby wszelkie sprawy spółek rejestrowanych w biurach wirtualnych badać bardzo, ale to bardzo szczegółowo i co do zasady odmawiać nadania numeru NIP.

Problem w tym, że odmowa nadania numeru NIP spółce, która wskazuje jako swój adres wirtualne biuro jest całkowicie bezprawna. Ponadto w wielu przypadkach zdarza się, że US konsekwentnie wstrzymują decyzję o nadaniu NIP, jednocześnie nie wydając decyzji o odmowie wydania numeru identyfikacji podatkowej.