Rozliczamy wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym

Rozliczamy wydatki związane z budownictwem mieszkaniowym ( zwrot VAT na niektóre materiały budowlane)

Przepisy stale się zmieniają i ulegają licznym modyfikacjom. Nic dziwnego, że większość z nas nie jest na bieżąco z panującymi w tym roku zwrotami z tytułu podatku VAT. Jak wiemy od 1 stycznia 2014 roku weszło w życie kolejne zarządzenie dotyczące zwrotu podatku VAT za materiały budowlane mieszkaniowe. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług, których celem jest szybkie i dokładne rozliczenie Waszych wydatków związanych z budową domu. Jak wygląda to w praktyce? Od 2014 roku do otrzymania zwrotu podatku VAT upoważnieni są tylko Ci, którzy po raz pierwszy budują swój dom. Mając na uwadze powyższe, oferujemy naszym Klientom m.in.:

- przygotowywanie i wypełnianie dokumentów, niezbędnych w celu wykazania ulgi na starych zasadach panujących przed 2014 rokiem,

- przygotowywanie niezbędnych dokumentów, stanowiących podstawę do zwrotu podatku VAT na nowych zasadach, związanych z budową domu jednorodzinnego, nadbudową bądź rozbudową budynku na cele mieszkalne, przebudową bądź przystosowaniem budynku niemieszkalnego lub jego części bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,

- interpretacja nowego prawa związanego z ulgą budowlaną,

- przygotowywanie innych dokumentów związanych z prawem budowlanym, danymi osoby fizycznej,

- przygotowywanie wniosku o zwrot podatku VAT,

- obliczanie kwoty zwrotu podatku VAT,

- analiza podanych faktur,

- przygotowanie dokumentów z rozróżnieniem na małżonków bądź pojedynczą osobę fizyczną.,

- pilnowanie ustalonych terminów.

Nasza firmy dba o potrzeby Klienta w należyty sposób. Nie tylko zajmujemy się zwrotami podatku VAT z perspektywy urzędowej, ale również pomagamy zinterpretować trudne do zrozumienia przepisy. Co więcej mogą Państwo liczyć na wszelkiego rodzaju odwołania od niezadowalających Was decyzji oraz pomoc związaną z negocjacjami z odpowiednimi jednostkami.