Co to jest rachunkowość?

Rachunkowość to nic innego jak sformalizowany system zapisu wszystkich zdarzeń gospodarczych, jakie miały miejsce w naszej firmie, umożliwiający uzyskanie, przetwarzanie, a także prezentację informacji o tej firmie i ułatwiający podejmowanie decyzji. Rachunkowość wymaga księgowości, a więc zapisywaniu zdarzeń gospodarczych takich jak: sprzedaż, zakup, wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, produkcja, naliczanie i płatność podatków, złomowanie bądź inne zepsutych produktów, remonty, reklama.

Rachunkowość jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej firmy. Przyczyn jej prowadzenia jest niezliczenie wiele. Możemy zaliczyć do nich m.in.:

- ułatwianie podejmowania decyzji – rachunkowość dostarcza niezbędnych informacji o stanie majątkowym naszej firmy, wydatkach oraz przychodach, a ogólniej rzecz biorąc o każdym procesie, który sprawia, że zyskujemy bądź tracimy pieniądze przeznaczone na rozdysponowanie. Dzięki rachunkowości mamy wgląd we wszystko, co dzieje się w naszym przedsiębiorstwie, a co za tym idzie możemy podejmować dalsze decyzje o kupnie bądź sprzedaży.

- ułatwia prowadzenie administracji – rachunkowość pokazuje nam rzetelne i aktualne dane, dzięki czemu w każdym momencie mamy aktualny wgląd do sytuacji firmy. Ułatwia nam to podejmowanie decyzji takich jak: ile danego produktu zakupić by nie leżał on na magazynie bądź, komu należy się bonus za długofalową współpracę.

- kontrola – rachunkowość pozwala nam kontrolować wydatki naszej firmy, dzięki czemu szybko i sprawnie możemy podjąć odpowiednie kroki w razie sytuacji zagrażającej naszej płynności finansowej.

- podatki – rachunkowość jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o płacenie podatków. W razie jakiejkolwiek kontroli z urzędu, będą wymagane od nas odpowiednie dokumenty potwierdzające zaistniałe procesy gospodarcze w naszej firmie,

- giełda – prowadzenie rachunkowości jest niezbędne, jeżeli chcemy wejść na Giełdę Papierów Wartościowych. Jako, że ta rządzi się własnymi, specjalnymi prawami, nasza rachunkowość musi być prowadzona zgodnie z określonymi regułami.