Amortyzacja

Na każdy nasz dochód składa się przychód, czyli to, co zarobiliśmy w ramach działalności oraz wszelkie koszty jego uzyskania. Każda osoba jest upoważniona do jednorazowego pomniejszenia swoich zarobków o wszelkie koszty związane z funkcjonowaniem swojej firmy. Tzw. amortyzacja to czynność, która umożliwia rozkładanie kosztów prowadzenia tej działalności w dłuższym czasie. W przypadku zadłużenia możemy mówić o amortyzacji kredytowej, kiedy to spłata jest rozkładana na kilka części w ciągu dłuższego okresu czasu. Najczęściej jednak, mówiąc o amortyzacji, mamy na myśli amortyzację środków trwałych, czyli wszelkich budynków, pojazdów lub innych rzeczy, których staliśmy się właścicielami w drodze kupna lub własnoręcznego wykonania. W tym przypadku możemy mówić o amortyzacji, jako o kosztach nabycia lub samodzielnego wytworzenia tych środków. Amortyzację możemy więc traktować jako koszt uzyskania przychodu w danym okresie rozliczeniowym, zaś kilka amortyzacji nazywamy umorzeniem.

                    Istnieje wiele modeli amortyzacji i sposobów ich wyznaczania, np. amortyzacja liniowa czy degresywna. Niemniej jednak, dokonywanie tej czynności może mieć miejsce tylko w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i przy wartości środków trwałych wykorzystywanych do jej prowadzenia powyżej 3.500,00 zł. Wszelkie podmioty nie prowadzące zarejestrowanej działalności nie mogą dokonywać amortyzacyjnych odpisów podatkowych. Mogą one korzystać z amortyzacji jedynie do własnych, wewnętrznych sprawozdań i bilansów.