Dotacje

Dotacje są rodzajem bezzwrotnych i darmowych dofinansowań, dzięki którym każde przedsiębiorstwo jest w stanie zarówno uregulować bieżącą sytuację finansową, jak i zainwestować w prężny jego rozwój. W ostatnich czasach możemy mówić o dofinansowaniach unijnych, dzięki którym każda prywatna firma ma nieocenioną szansę na, nierzadko naprawdę potężny, zastrzyk gotówki. Możemy też mówić o dotacjach państwowych, które władze samorządowe przydzielają przedsiębiorstwom w danym regionie.

                    Aby móc otrzymać taką dotację, każda firma musi spełnić odpowiednie do tego warunki, każdorazowo określane w regulaminie. Im większa i lepsza możliwość finansowania, tym oczywiście więcej wymogów dana firma musi spełnić. Jeśli wszystkie warunki zostały wypełnione, należy też złożyć stosowny wniosek. Wnioski te mogą mieć charakter wypełnionego formularza, lub też osobnego, kilkustronicowego biznesplanu, jak w przypadku dotacji unijnych. Obecnie możemy spotykać osoby specjalizujące się w wypełnianiu wniosków o dotacje, które oferują swą pomoc firmom startujących w konkursach, bowiem forma i treść wniosku musi być skonstruowana w odpowiedni i jednocześnie interesujący sposób, który niemal zagwarantuje otrzymanie dofinansowania. Bardzo ważne jest także pilnowanie wyznaczonych na składanie wniosków terminów- nawet jeden dzień zwłoki może nas skutecznie zdyskwalifikować.

                    Dziś dotacje, szczególnie unijne, są bardzo popularne- dzięki nim niemal każdy, kto marzy o własnej działalności, może ją z powodzeniem sfinansować.