Dowód księgowy

Dowód księgowy to potwierdzenie dokonania operacji księgowej i jest to nie tylko rachunek czy faktura VAT, lecz także wszelkie potwierdzenie dokonania opłaty, wpłaty, wypłaty czy przelewu. Aby zwykły kawałek papieru można było określić dowodem księgowym, musi on spełniać kilka ważnych wymogów, jak np. wystawienie go w języku urzędowym oraz obowiązującej w danym kraju walucie. W treści dowodu księgowego musi zostać wyraźnie oznaczona osoba lub podmiot wystawiający go oraz dane drugiej strony, na życzenie której dokonano danej operacji (np. dane wpłacającego). Innymi istotnymi elementami dowodu księgowego są: data sporządzenia dokumentu, data dokonywania operacji oraz wskazanie kwoty np. przelewu. Na koniec musi zostać spełniony jeszcze obowiązek uwierzytelnienia dokumentu, czyli złożenia na nim własnoręcznego podpisu.

                    Każda działalność gospodarcza opiera się na prowadzeniu księgowości w różnym zakresie- uproszczonej bądź pełnej. Niemniej jednak, w przypadku każdej z nich obowiązkowe jest odpowiednie zbieranie oraz przechowywanie dowodów księgowych. Pełnią one szczególnie istotną funkcję np. w przypadku kontroli skarbowych, kiedy to celem udokumentowania pewnych operacji firmowych będziemy zobowiązani do ich niezwłocznego przedłożenia.

                    W działalności każdej firmy dopuszcza się również tzw. wewnętrzną formę dowodów księgowych, które sporządzane są w momencie, kiedy nie ma innej sposobności odpowiedniej ewidencji danego zdarzenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.