Sprawozdanie finansowe

                Sprawozdanie finansowe jest częścią rachunkowości firmowej, pełniącej funkcję informacyjną i obrazową. Sprawozdania finansowe są sporządzane dla ogólnego ukazania sytuacji i kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz tendencji w rozwoju, czy to spadkowej, czy też wzrostowej. W sprawozdaniu finansowym ujęte są wszystkie informacje o uzyskanym dochodzie, o wysokości posiadanego majątku i całościowej sytuacji finansowej firmy. Ustawy o rachunkowości dokładnie precyzują, kiedy i jak należy składać obowiązkowe sprawozdania oraz z jakich wzorów korzystać i na jakich zasadach należy je sporządzać.

                W związku z tym, że sprawozdanie finansowe najwierniej przedstawia całościowy obraz finansowy firmy, w jego skład wchodzą poszczególne czynności, które się do tego przyczyniają, mianowicie bilanse oraz rachunki zysków i strat. To wszystko składa się na jeden, duży finansowy rozrachunek, który obowiązkowo muszą składać tak duże podmioty, jak banki czy akcyjne spółki, zatrudniające powyżej 50 osób oraz uzyskujące pochodzący ze sprzedaży dochód netto powyżej 4.000.00 EUR.

                Każde sprawozdanie finansowe jest dokonywane wyłącznie przez biegłych rewidentów, a później przedstawiane takim podmiotom, jak zarząd, związki zawodowe, pracownicy, inwestorzy czy też instytucje państwowe, jak np. Urząd Skarbowy. Oczywiście, każdej z tych grup prezentowane są informacje w różnym stopniu zaawansowania, np. zarząd przedsiębiorstwa z pewnością potrzebuje bardziej szczegółowych danych o przedsiębiorstwie, niż jego szeregowi pracownicy.