- emerytalne – 9,76%,

- rentowe – 1,50%,

- chorobowe – 2,45%

- zdrowotne – 9%.

W przypadku umowy zlecenia koszt zatrudnienia pracownika jest dużo mniejszy, aniżeli w przypadku umowy o pracę, aczkolwiek zależy również od profilu osoby zatrudnionej.

- Jeżeli umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia pracownika pracodawca ponosi koszt w postaci wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS wraz z Funduszem Prazy i Funduszem Gwarancyjnym Świadczeń Pracowniczych.

- Jeżeli zatrudniona przez nas osoba dodatkowo wykonuje inną pracę, w przypadku, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu pracodawca zobowiązany jest płacić tylko wynagrodzenie brutto.

- Jeżeli pracownik jest studentem, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia, pracodawca zobowiązany jest tylko do płacenia wynagrodzenia brutto.

W przypadku umów o dzieło nie odprowadza się żadnych Składek Ubezpieczenia Społecznego. W tym wypadku kosztem pracodawcy będzie tylko i wyłącznie wynagrodzenie brutto. Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje wtedy, gdy pracownik zawiera umowę z własnym pracodawcą bądź umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.