Jest tak wtedy, gdy spółka matka, jest właścicielem większej części udziałów swoich córek (filii), a te zaś z kolei, posiadają większościowe pakiety akcji, w podmiotach znajdujących się na najniższym szczeblu w całej strukturze.

Ogromną zaletą takich rozwiązań, jest wysoki współczynnik stabilności struktury. Ma to kluczowy wpływ na dobrą kondycję poszczególnych podmiotów. Do kolejnych przymiotów zaliczyć możemy szczególnie mocno zaznaczoną hierarchię, która przyczynia się do zwiększenia trwałości, oraz usprawnia działanie całości.

Ważnym aspektem takich rozwiązań, są korzyści wynikające z kumulacji kapitału. Zwiększając poczucie bezpieczeństwa w poszczególnych filiach, umożliwia optymalny i równoważny ich rozwój, wymuszając najwyższy współczynnik osiąganych korzyści przy jednoczesnym zminimalizowaniu wydatkowanych na to środków.

Holding, łącząc w sobie te wszystkie zalety, daje możliwość tworzenia silnych struktur, które swym zasięgiem mogą obejmować szerokie obszary geograficzne, oraz swobodnie rozwijać się o nowe gałęzie gospodarki. Zjawisko holdingu powstało nieomal spontanicznie, będąc odpowiedzią na potrzebę dalszego rozwoju niezależnych przedsiębiorstw, które ograniczone swoimi ramami osiągnęły maksymalny wskaźnik rozwoju, możliwy do osiągnięcia bez udziału podmiotów zewnętrznych.

Korzyści wypływające z przystąpienia przedsiębiorcy do holdingu są duże i każdy właściciel myślący rozwojowo, powinien poważnie rozważyć uczestnictwo w takiej strukturze. Wszystko wskazuje na to, iż w naszym kraju przepisy sprzyjające takim rozwiązaniom będą coraz bardziej korzystne.