Za zobowiązania spółki, gdy jej charakter jest kapitałowy, wszyscy wspólnicy ponoszą ograniczoną odpowiedzialność, determinuje to jej osobowość prawna. W takim przypadku, to sama spółka jest podmiotem, który to ponosi nieskończoną i całkowitą odpowiedzialność za wszystkie jej działania oraz wszystkie wynikające z nich późniejsze implikacje.

Korzyści płynące z takiego stanu rzeczy są wyraźne, gdyż wynika z tego, że ograniczona odpowiedzialność wspólników odnosi się jedynie do wniesionego kapitału, będąc wyrazem ryzyka gospodarczego.

Każdy wspólnik w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinien posiadać wiedzę o konsekwencjach wynikających z niekorzystnego przebiegu wypadków. Na przykład, gdy przedsiębiorstwo zostanie postawione w stan upadłości lub z jakichkolwiek przyczyn zostanie poddane procedurom likwidacyjnym, a kapitał zakładowy nie będzie wystarczający, by w całości pokryć wierzytelności wynikające ze szkodliwych działań firmy, żaden ze wspólników nie odzyska wniesionego przez siebie majątku, który w całości przepada na rzecz wierzycieli.

Jak widać z przykładu działających już podmiotów, oraz na podstawie funkcjonujących w naszym kraju rozwiązań prawnych, jest wiele korzyści wypływających z założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.