3. pojazdów specjalnych niebędących samochodami osobowymi, które posiadają kabinę kierowcy z rzędem siedzeń oraz nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

4. pojazdów specjalnych, które ze względu na swoją konstrukcję i przeznaczenie, nie będą wykorzystywane w celach prywatnych. Do tych pojazdów, według ustawy, która weszła w życie 16 grudnia 2010 roku, zaliczane są:

- koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki

- pojazdy wykorzystywane do prac wiertniczych

- pojazdy wykorzystywane do oczyszczania dróg

- podnośniki do prac konserwacyjno-montażowych

- pojazdy odśnieżające, piaskarki

- żuraw samochodowy

- pojazdy holownicze, lawety

- samochody pogrzebowe

- bankowozy

- agregaty elektryczne/spawalnicze

5. pojazdów, które ze względu na swoją konstrukcję, przeznaczone są do przewozu więcej niż 10 (włącznie z kierowcą) osób, a przeznaczenie to może zostać potwierdzone dokumentami wydanymi na podstawie przepisów ruchu drogowego.

Brak możliwości odliczenia podatku VAT od paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, mają pojazdy, które wykorzystywane są nie tylko w celach mieszczących się w granicach działalności gospodarczej, ale również prywatnie. Zmienić ma się to jednak z 1. lipca 2015 roku. Pojazdy, które nie zostały zgłoszone na VAT-26, nie przekraczają masy 3,5 tony oraz nie prowadzi się dla nich ewidencji przebiegu, również wyklucza się z odliczenia podatku VAT.