Okresy zatrudnienia przypadające przed 22 lutego 2016 roku, w przypadku umów terminowych, nie będą wliczane do 33-miesięcznego limitu. Nie jest to możliwe z racji tego, iż nasze prawo nie działa wstecz. Ograniczenie w postaci 33 miesięcy dla okresu trwania zatrudnienia na podstawie umów terminowych liczy się wyłącznie od momentu wejścia w życie nowelizacji. O kwestie limitowania nie muszą się, zatem martwić Ci, którzy zawarli tego typu umowy przez 22 lutym bieżącego roku. Przed pojawieniem się ustawy nowelizującej k.p. nie zawierał ograniczeń czasowych odnoszących się do trwania umów na czas określonych, a co za tym idzie okres obowiązywania tych kontraktów przed zmianami nie może być uwzględniony.

Podsumowując: niezależnie od ilości umów terminowych oraz czasu ich trwania przed finalną datą 22 lutego 2016 r., w kwestii umów na czas określonych zawartych od tej daty, limit 33 miesięcy będzie liczony od dnia jej zawarcia, a co za tym idzie, będzie ona również jedną z trzech dopuszczalnych przez prawo umów terminowych.