E-faktura może zostać wystawiona w dowolnej walucie – nie tylko w złotówkach. Nie jest ważne, czy dokument kierowany jest do krajowego, czy też zagranicznego kontrahenta. Uwaga! Jeżeli zdecydujemy się wystawić e-fakturę winnej walucie, aniżeli polskiej, musimy mieć na uwadze fakt, że kwota podatku VAT zawsze wykazywana jest w złotówkach (zgodnie z ustawą o VAT). Wszystkie kwoty na fakturze zaokrąglane są do pełnych groszy, zaś wartości poniżej 0,5 grosza są całkowicie pomijane (powyżej – zaokrąglane do 1 grosza).

Przedsiębiorca może, ale nie musi zamieścić na fakturze numer PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług).

E-faktura zaliczana jest do grupy dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną. Przedsiębiorca może również wysyłać za pośrednictwem Internetu inne dokumenty np. wniosek CEIDG-1, roczna e-deklaracja, deklarację VAT-7/VAT-7K, rozliczenia celne etc. W przypadku e-faktury, termin jej wystawienia jest taki sam, jak dla faktury papierowej – do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Jeżeli usługa została wykonana przed chociażby częścią zapłaty, podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury zaliczkowej ( do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania zapłaty).