1. Jedną z kluczowych kwestii jest wybór formy opodatkowania. Przykładowo: samozatrudnieni mają do wyboru cztery sposoby opodatkowania biznesu: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zawiera CEIDG-1, w określonych przypadkach PIT-16.
  2. REGON, czyli numer podmiotu gospodarczego zostanie nam nadany automatycznie przez Główny Urząd Statystyczny. W ciągu miesiąca od złożenia wniosku CEIDG-1 winniśmy dostać go pocztą. W przypadku spółki jawnej, należy udać się do urzędu osobiście.
  3. Przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić siebie oraz wszystkich pracowników w ciągu 7 dni od momentu złożenia CEIDG-1 do ZUSu. W tym celu należy wypełnić druk ZUA. W formularzu ZUA należy zamieścić następujące dane: REGON, numer firmowego rachunku bankowego, dane osobowe, numery NIP, serię oraz numer dokumentów tożsamości płatników składek oraz numer wpisu do ewidencji i nazwę instytucji prowadzącą rejestrację.