Na pierwszym miejsc w formularzu, przedsiębiorca wpisuje kod PKD działalności przeważającej, a więc dominującej w firmie. Pozostałe kody PKD określają tzn. działalność drugorzędną.

Przedsiębiorca może mieć problem z przypisaniem kodu PKD do prowadzonej działalności. W takim przypadku musi on wybrać kod najbardziej zbliżony bądź zdecydować się na kilka różnych kodów. W tym celu warto zapoznać się ze schematem klasyfikacji dostępnym na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Aby oszczędzić sobie pracy oraz „główkowania” może także skorzystać ze specjalnego programu, automatycznie wyszukującego kody PKD na podstawie słów kluczowych (program do ściągnięcia ze strony Głównego Urzędu Statystycznego).