Jeżeli podatnik nie będzie posiadał żadnych rzetelnych, prawdziwych dowodów, potwierdzających wartość całego mienia, zgromadzonego w analizowanym roku podatkowym, będzie ona ustalana na podstawie wartości rynkowej. Organy są zobowiązane zrobić wszystko, co w ich mocy, aby ustalić źródło pochodzenia przychodów, ich wysokość oraz właściwy podatek. Jeżeli nie będzie to możliwe, zastosowana zostanie stawka siedemdziesiąt pięć procent.