Od następnego roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z nią od 20 maja 2017 roku przedsiębiorca, a zarazem płatnik własnego ubezpieczenia będzie mógł złożyć wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG następujące dokumenty:

  1. Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych;
  2. Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego;
  3. Zgłoszenie wyrejestrowania z powyższych ubezpieczeń;
  4. Zmiany w zgłoszenia do powyższych ubezpieczeń.