Wielu obserwatorów, również polityków jest zdania, że nowy podatek jest niczym innym jak zwyczajnym wyłudzaniem pieniędzy. Specjaliści dowodzą, że wprowadzenie przepisów w życie odbije się znacząco na klientach, dostawcach oraz podwykonawcach. Na tą chwilę ciężko stwierdzić czy branża handlowa zareagowała tak, jak spodziewali się pesymiści – podniosła ceny. Więcej o skutkach wprowadzenia w życie tego podatku będzie można powiedzieć w następnym roku.

Uwaga! Podatek od handlu w obecnej formie został oficjalnie zawieszony. Informację tą potwierdził minister finansów Paweł Szałamacha. Ministerstwo Finansów pracuje już nad nowym projektem ustawy o podatku od handlu wielkopowierzchniowego. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Zawieszenie niedawno wprowadzonego podatku od handlu detalicznego spowodowane jest decyzją Komisji Europejskiej. Postępowanie w sprawie polskiego podatku na arenie międzynarodowej rozpoczęło się 19 września bieżącego roku. W uzasadnieniu możemy przeczytać, iż przepisy są niezgodne z obowiązującymi, powszechnymi normami, gdyż wyraźnie faworyzują mniejsze sklepy.