Przy środkach trwałych i wartościach niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 15 000 zł korekta dokonywana jest jednorazowo. Uwaga: w przypadku całkowitej zmiany przeznaczenia wyposażenia, korekta winna być dokonana w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym ta zmiana przeznaczenia wyposażenia nastąpiła. W przypadku, gdy powyższe środki były użytkowane dłużej niż rok, korekta w ogóle nie będzie konieczna.