- spółka uzyskująca przychody z dywidend musi podlegać opodatkowaniu od całych dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągnięcia;

- przychody uzyskane są z udziału w zysku osoby prawnej, w której spółka uzyskująca dochód ma co najmniej 10 procent udziałów;

- spółka uzyskująca przychód z dywidendy nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości przychodów;

- posiada udziały w spółce wypłacającej dywidendę co najmniej dwa lata.