Specjaliści w zakresie prawa podatkowego zauważyli już, że nowe przepisy będzie można bardzo łatwo „obejść”. Przykładem uniknięcia takowej odpowiedzialności jest przygotowanie dokumentów rejestracyjnych przez pełnomocnika, aczkolwiek złożenie ich przez podatnika VAT samodzielnie.

Warto zauważyć, że pełnomocnik nie jest w stanie (przeważnie) określić celów powołania danej działalności gospodarczej do życia. Co jeśli podmiot zostanie sprzedany zaraz po rejestracji? Nie da się ukryć, że pełnomocnik do spraw rejestracji nie ma wpływu na to, co robi jego mocodawca – co więcej, nie ma nawet na ten temat odpowiedniej wiedzy.

Projekt z 21 października bieżącego roku zakłada znacznie więcej nowości w zakresie szeroko pojętego podatku od towarów i usług. Warto wspomnieć, że poszerzony zostanie katalog towarów oraz usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT. Dodane zostaną m.in. takie usługi/towary jak: srebro w postaci półproduktu, proszku bądź nieobrobione plastycznie, złoto w podobnej formie, biżuteria o określonych właściwościach, platyna nieobrobiona plastycznie bądź w postaci półproduktu lub proszku, procesory, niektóre usługi budowlane. Zmiany pojawią się także w zakresie dokonywania zwrotów. Od 1 stycznia 2017 roku podatnik będzie mógł otrzymać zwrot w terminie 25 dni. Warunkiem jest spełnienie określonych w ustawie warunków.

Wszyscy podatnicy niezaliczający się do grupy tzn. małych podatników wraz z nowym rokiem nie będą mogli składać w okresie pierwszych 12. miesięcy prowadzenia działalności kwartalnych rozliczeń. Od 2018 roku natomiast wszyscy podatnicy VAT zmuszeni będą składać deklaracje VAT w formie elektronicznej. Wyjątkiem są podatnicy VAT UE oraz inne podmioty określone w ustawie, które zmuszone będą do dostosowania się do zmian już w roku 2017. Zmiany pojawią się również w zakresie odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej, objęcia solidarną odpowiedzialnością nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy transakcji w przypadku określonego jej przedmiotu.

Warto dokładnie przeanalizować projekt ustawy, bowiem zawiera ona wiele nowości dla obecnego bądź przyszłego podatnika. Ważną kwestią jest doprecyzowanie warunków umożliwiających wykreślenie podatnika z rejestru VAT oraz ewentualna odmowa rejestracji podmiotu, jako podatnika VAT. W nowelizacji ustawy znajdziemy także dodatkowe sankcje podatkowe w razie szeroko pojętych oszustw podatkowych, kwestie dotyczące zwiększenia limitu podatkowego do 200 000 złotych, coś o stawkach VAT, a także odniesienia do odliczeń podatku w przypadku transakcji, z tytułu których podatnikiem jest nabywca.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z ilości nowych, kluczowych dla podatnika kwestii, dlatego też zalecamy zapoznać się z projektem. Większość zmian wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.