zaniżenie zobowiązania podatkowego;
  • zawyżenie kwoty zwrotu podatku;
  • niewpłacenie należnego zobowiązania na skutek niezłożenia deklaracji podatkowej VAT.
  •  We wszystkich trzech przypadkach podatnikowi grozi sankcja podatkowa w wysokości:

    • 30 procent kwoty zaniżenia/zawyżenia;
    • 20 procent w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej bądź w trakcie postępowania kontrolnego.

    Uwaga! Na podatników, którzy dopuścili się oszustw podatkowych np. ci, którzy odliczają podatek od tzn. pustych faktur, czeka sankcja administracyjna w wysokości 100 procent.