Od 1 stycznia 2017 roku podwyższeniu ulegnie limit zwolnienia z obowiązku płacenia VAT dla podmiotów sprzedających usługi bądź towary. Limit zwolnienia podatkowego podwyższony został do 20 000 złotych w skali roku. Nowe przepisy dotyczącą wszystkich podmiotów, które sprzedają towary/usługi, mają obowiązek płacenia podatku VAT, niezależnie od prowadzonej działalności, również w przypadku odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

Utrzymanie dotychczasowych stawek VAT

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła szereg przepisów uszczelniających system podatkowy. Mimo wcześniejszych zapewnień, dotychczasowe stawki podatku VAT nie ulegną zmianie i zostaną utrzymane przynajmniej do końca 2018 roku. od 2011 roku obowiązują podwyższone stawki VAT: 5, 8 oraz 23 procent.

  1. 1.Stawka podstawowa VAT 23 procent

Stawka podstawowa VAT została podniesiona o jeden punkt procentowy z dniem 1 stycznia 2011 roku. Stawka ta zostanie utrzymana w 2017 roku. Nie wiadomo, kiedy powróci 22-procentowa stawka VAT od towarów i usług, aczkolwiek nie będzie to wcześniej niż 2018 rok.

  1. 2.Stawki obniżone 8 i 5 procent

Stawka obniżona VAT (8 procent) została podniesiona o jeden punkt procentowy z dniem 1 stycznia 2011. Stawka te została utrzymana w 2017 roku, Nie wiadomo, kiedy powróci 7-procentowa stawka VAT od towarów i usług, aczkolwiek nie będzie to wcześniej niż 2018 rok. Stawka 5 procent pozostała bez zmian – jako jedyna nie była zmieniana.

Stawka 8 procent VAT ma zastosowanie do:

  • Towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług;
  • Dostaw, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy obiektów budowlanych bądź ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Stawka 5 procent jako jedyna nie ma charakteru przejściowego. Dotyczy artykułów żywnościowych, książek drukowanych i w formie cyfrowej oraz czasopism specjalistycznych.