Możliwe jest dokonanie korekty sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej za pomocą urządzeń księgowych. Zasady prowadzenia ewidencji dokumentacji zawierającej różnice między sprzedażą zapisaną w pamięci kasy fiskalnej, a sprzedażą rzeczywistą zostały uwzględnione w § 3 ust. 4 oraz 5. Korekta ewidencji w momencie wystąpienia oczywistej pomyłki winna odbyć się niezwłocznie przez ujęciu w specjalnej ewidencji:

  • Błędnie zewidencjonowanej sprzedaży oraz
  • Zwięzłego opisu przyczyny/okoliczności popełnienia błędu.

Do dokumentów należy dołożyć również oryginał paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, podczas której doszło do pomyłki. Uwaga! Podatnik zmuszony jest do ponownego zewidencjonowania sprzedaży w prawidłowy sposób!

Jeżeli podatnik zorientował się o błędzie w późniejszym terminie, a nie niezwłocznie po jego zaistnieniu, jest on obowiązany do dokonaniu korekty w oparciu o dane znajdujące się w pamięci kasy oraz kopie paragonów. Nadrzędnym dowodem w tej sprawie jest oczywiście fakt posiadania statusu podatnika zwolnionego podmiotowo z VAT.

Kiedy podatnik zmuszony jest zapłacić VAT za dokonane błędy?

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku VAT sankcyjny charakter zapłaty podatku jest egzekwowany wyłącznie wtedy, gdy kwota podatku została wykazana na fakturze. Jeżeli podatnik wystawiał inny dokument sprzedaży np. paragon, po korekcie błędów nadal jest od zwolniony od podatku VAT – mimo ujęcia jego kwoty na paragonie.