Podatnik zobowiązany będzie pobrać podatek od wynajmującego, gdy nie uda mu się zdobyć certyfikatu rezydencji przedsiębiorcy, gdy należności licencyjne powstaną w kraju, z którym Polska nie ma umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także gdy wynajęta maszyna będzie eksploatowana na terenie Polski i to w Polsce będzie generowała przychód.

Zmiana przepisów ma ogromne znaczenie zarówno dla małych jak i dużych, rodzimych przedsiębiorców. Konsekwencją nowelizacji ustawy o PIT i CIT będzie wzrost kosztów prowadzenia działalności – poszerzenie dotychczasowych kosztów o ciężar podatku. Mimo że kwestie podatkowe należą do firm zagranicznych, większość z nich nie zgodzi się, aby polski podmiot płacił mniejsze należności. Firmy zmuszone będą zatem dołożyć koszty podatku do ceny zakupionych usług.