Wszystkie powyższe przypadki wymagają złożenia wyjaśnień. Po ich przedłożeniu naczelnik urzędu skarbowego nie będzie mógł wykreślić przedsiębiorcy z rejestru VAT bądź będzie zmuszony go przywrócić bez konieczności ponownego składania druku VAT-R.

Naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić przedsiębiorcę z rejestru VAT również w innych przypadkach:

  • Gdy działalność wskazana przez przedsiębiorcę jest fikcyjna;
  • Gdy informacje zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R są nieprawdziwe;
  • Gdy urząd skarbowy, mimo usilnych prób, nie może skontaktować się z przedsiębiorcą bądź jego pełnomocnikiem;
  • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik ignorują wezwania organu podatkowego bądź organu kontroli skarbowej.

W wyżej wymienionych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego nie ma obowiązku powiadamiać przedsiębiorcy o podjętych krokach tj. o wykreśleniu go z rejestru VAT. Każdy przedsiębiorca może sam sprawdzić, czy znajduje się w rejestrze VAT stawiając się osobiście we właściwym urzędzie skarbowym bądź korzystając z Portalu Podatkowego.

Inne przypadki wykreślenia z rejestru VAT:

  • Zawieszenie firmy na co najmniej 6 miesięcy. Ponowna rejestracja przedsiębiorcy jako podatnika VAT, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, możliwa jest po odwieszeniu działalności gospodarczej.
  • Podatnik ma dowody bądź podejrzenia, że kontrahenci, z którymi współpracuje dopuszczają się nierzetelnego rozliczania podatku VAT celem odniesienia korzyści majątkowych.

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru VAT-UE

Przedsiębiorca, który został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT podlega również wykreśleniu z rejestru jako podatnik VAT-UE. Ponadto, naczelnik urzędu skarbowego może wykreślić przedsiębiorcę w następujących przypadkach:

  • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik składał deklaracje VAT przez 3 kolejne miesiące bądź jeden kwartał niewykazujące sprzedaży bądź zakupów z kwotami podatku do odliczenia.
  • Gdy przedsiębiorca bądź jego pełnomocnik nie dostarczył przez 3 kolejne miesiące do urzędu obowiązkowej w danych okresach rozliczeniowych informacji podsumowującej VAT-UE.

Powyższe przepisy dotyczą wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT – również tych, którzy zarejestrowali się do VAT przed wejściem w życie nowej podstawy prawnej.