Sporządzanie deklaracji
  1. Deklaracje VAT, PIT, CIT w tym np. VAT-7, VAT-7K, PIT-38, PIT-39, CIT-8

Nasza firma zajmuje się wypełnianiem deklaracji VAT, PIT, CIT w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz dokumenty przedsiębiorstwa. W skład oferowanych przez nas usług wchodzą m.in.:  Deklaracje VAT:

    - VAT-5 oraz VAT-5 UE – o potwierdzeniu zarejestrowania podmiotu, jako podatnika VAT bądź VAT UE,

                    - VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-13,   – deklaracja od podatku od towarów i usług,

                    - VAT-ZD – o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego,

                    - VAT-21 – o wyborze miejsca opodatkowania bądź jego rezygnacji w przypadku sprzedaży wysyłkowej,

                    - VAT-22, VAT-23, VAT-24, VAT-25– o nabyciu środków transportu, przewozu go do krajów UE, uiszczenia podatku z tytułu jego nabycia, a także braku obowiązku uiszczenia takiego podatku,

                    -VAT-26 – o pojazdach samochodowych wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej,

                    - inne VAT, w tym: VAT-R, VAT-IM, VAT-IM/A, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C, VAT-UE/K,

                    - VAT Z – o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

              

è           Deklaracje PIT:

                    - PIT 8AR – o zryczałtowanym podatku dochodowym,

                    - PIT 16 – o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,

                    - PIT 16A – o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne (karta podatkowa),

                    - PIT-28, PIT-28/A - Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko,

                    - a także: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/Z, PIT/ZG, SSE-A, SSE-R, SSE-R/A, PIT-11, PIT049 oraz PT-4R,

è           Deklaracje CIT:

                    - CIT-5 – o przeznaczeniu dochodów z dywidendy,

                    - CIT-6AR, CIT-6R, CT-7 – o wysokości pobranego podatku dochodowego,

                    - CIT-8, CIT-8A, CIT-8B – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty,

                    - pozostałe.