Sprawozdania finansowe

  1.    Sprawozdania finansowe w tym np. F-01, Bilans, Rachunek zysków i strat

Przepisy prawa nakazują wybranym jednostkom obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych. Wiemy, że zadanie to nie należy do najłatwiejszych i biorąc to pod uwagę pragniemy zaoferować Państwu asystę i niezbędną pomoc przy sporządzaniu tego typu dokumentów, a także wsparcie merytoryczne dotyczące dopełnienia wszystkich kwestii formalnych z nimi związanych.

W skład oferowanych przez nas usług dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat, wchodzą:

- przygotowywanie pełnych sprawozdań finansowych w oparciu o firmowe dokumenty i aktualne przepisy prawne,

- ocena sytuacji finansowej firmy,

- doradztwo w zakresie wyboru najefektywniejszych metod finansowania przedsiębiorstwa,

- sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

- sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych,

- pomoc w procesie audytu finansowego,

- sporządzanie pakietów konsolidacyjnych,

Dzięki odpowiednio skonstruowanemu sprawozdaniu finansowemu zyskają Państwo wiedzę niezbędną w celach usprawnienia procesów firmy, efektywnej komunikacji z audytorem, identyfikacji obszarów ryzyka, koncentracje na bieżących sprawach biznesu.

Sprawozdania finansowe zawierają szereg niezbędnych elementów, które muszą charakteryzować się nie tylko wiarygodnością, ale również sprawdzalnością, przejrzystością, istotnością, kompletnością, a także terminowością. Odbiorcami tego dokumentu są zarząd przedsiębiorstwa, inwestorzy, pracownicy oraz związki zawodowe, klienci, pożyczkodawcy i banki, instytucje rządowe, instytucje podatkowe, a także wszyscy inni zainteresowani.

Zajmujemy się zarówno sporządzaniem sprawozdań finansowych F-01 (kwartalnych) jak i F-02 (rocznych).