Wypełniamy druki w celu udzielenia kredytów

Ponadto wypełniamy druki w celu udzielenia kredytów bankowych oraz prowadzimy wszystkie czynności przygotowawcze zmierzające do umożliwienia zawarcia umowy pomiędzy Klientem a bankiem

Już od wielu lat banki kuszą nas niezliczoną ilością kredytów i pożyczek na wyjątkowo korzystnych dla naszej firmy zasadach. Zanim jednak podejmiemy się zawarciu umowy z jednostką zewnętrzną powinniśmy przeanalizować wszystkie „za” oraz „przeciw”. Tutaj właśnie wkraczamy my, oferując Państwu wiele niezwykle korzystnych usług, w ramach zawierania umowy z bankiem. Jako, że nasza oferta ciągle się rozrasta, pragniemy przedstawić Państwu tylko niektóre z nich:

- pomoc w znalezieniu najlepszego banku dostarczającego środki finansowe zarówno na bieżącą działalność jak i przyszłe inwestycje,

- analiza wybranego kredytu pod względem korzyści i strat w przyszłości,

- przygotowywanie zestawu faktur, niezbędnych w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu w niektórych placówkach bankowych,

- przygotowywanie biznesplanu na potrzeby wzięcia kredytu,

- przygotowywanie dokumentów, niezbędnych w przypadku oceny zdolności i wiarygodności prowadzonej działalności,

- przygotowywanie dokumentów, niezbędnych w przypadku wzięcia kredytu samochodowego,

- porównywanie dostępnych ofert kredytowych i wskazanie najlepszej z nich,

- przygotowywanie dokumentów, niezbędnych do zawarcia umowy leasingowej z bankiem,

- zakładanie kont firmowych,

- negocjacje warunków z bankiem,

- pomoc przy karnych odsetkach etc.

Nasza firma zajmuje się wszystkimi procesami związanymi pośrednio bądź pośrednio z instytucją banku. Czynności, jakie wykonujemy zależne są od naszego Klienta. Możemy zarówno dopasować naszą ofertę do jego potrzeb, jak i działać na własną rękę. Powierzone nam zadania wykonujemy sumiennie, z należytą starannością i terminowością, mając na uwadze tylko i wyłączne dobro Klienta. W każdej sprawie działamy zgodnie z jego interesem.